Deklaracja ochrony danych osobowych

Pobieranie i wykorzystywanie danych

W związku z rejestracją oprogramowania lub zgłoszeniem się do subskrypcji newslettera, prowadząca witrynę TuneUp firma TuneUp Software GmbH z siedzibą w Darmstadt (dalej zwana TuneUp), niemiecka spółka zależna udzielającej licencji firmy AVG Netherlands B.V. (dalej zwanej AVG) zbiera i gromadzi dane osobowe użytkownika.

Przesłanie danych w ramach rejestracji oprogramowania lub zgłoszenia się do subskrypcji newslettera oznacza automatyczne wyrażenie zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych przez firmę TuneUp.

Oprócz dostępnych do wglądu i modyfikacji danych z formularza, takich jak imię i nazwisko oraz/lub adres e-mail, przesyłane są także w czasie rejestracji oprogramowania następujące dane, jeśli są dostępne lub możliwe do zebrania:

  • używana przez użytkownika wersja TuneUp Utilities, numer wersji, wersja językowa, data pobrania i instalacji aplikacji TuneUp Utilities oraz dane o okresie ważności licencji,
  • klucz produktu aplikacji TuneUp Utilities i poprzedniej wersji, o ile zastosowany produkt jest instalowany jako aktualizacja,
  • wersja systemu operacyjnego Windows oraz platforma, wersja językowa systemu operacyjnego Windows, losowo wygenerowany identyfikator systemu oraz kraj podany podczas rejestracji systemu operacyjnego Windows  

 

Cele gromadzenia danych

Firma TuneUp wykorzystuje dane zbierane w czasie rejestracji oprogramowania lub zgłoszenia się do subskrypcji newslettera do celów analiz rynkowych oraz do przesyłania newslettera. Przesyłane newslettery mogą zawierać informacje dostosowane do użytkownika, np. dotyczące aplikacji TuneUp Utilities, aktualizacji tego produktu, a także innych produktów oraz nowych ofert firm z grupy AVG i korzystnych ofert cenowych.

Na życzenie użytkownika wykorzystujemy jego adres e-mail do kontaktu w razie skierowania do nas zapytania dotyczącego wsparcia technicznego.

W czasie przesyłania wypełnionego przez użytkownika formularza w plikach dziennika serwera firmy TuneUp zapisywany jest adres IP komputera użytkownika.

Należy pamiętać, że gromadzone przez nas dane są aktualizowane po zmianie lub uzupełnieniu danych przez użytkownika.

 

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony danych osobowych użytkowników firma TuneUp stosuje uznane na świecie metody ochrony i szyfrowania danych. Opisane powyżej przekazywane dane są przesyłane do serwera firmy TuneUp za pośrednictwem połączenia szyfrowanego (SSL), dzięki czemu są chronione przed ich niewłaściwym użyciem i manipulacją oraz nieuprawnionym dostępem do nich.

Pobrane dane osobowe są przechowywane na serwerze, który jest chroniony zaporami sieciowymi i znajduje się w zabezpieczonych pomieszczeniach serwerowych.

 

Ochrona danych

Firma TuneUp i inne spółki z grupy AVG zobowiązują się przestrzegać ustawowych przepisów w zakresie ochrony danych.

 

Przekazywanie danych innym spółkom z grupy AVG z siedzibą w UE

Wysyłając dane w ramach rejestracji oprogramowania lub zgłoszenia się do subskrypcji newslettera, użytkownik zezwala firmie na przekazywanie swoich danych osobowych wyłącznie innym spółkom z grupy AVG, które mają swoją siedzibę na terenie UE, lub pracownikom spółek z grupy AVG z siedzibą w UE na dostęp do tych danych, jeśli jest to konieczne do realizacji wyżej opisanych celów.

 

Rezygnacja z otrzymywania informacji i usunięcie danych

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania informacji, które są przez nas wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail. Stosowne łącze znajduje się w każdym przesyłanym przez nas newsletterze.

W każdej chwili można zażądać usunięcia już pobranych danych osobowych i wstrzymania dalszego ich pobierania.

 

Pytania, propozycje oraz uwagi krytyczne

W przypadku pytań, propozycji oraz uwag krytycznych, które odnoszą się do niniejszych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres: privacy(at)tune-up.com