• Status optymalizacji TuneUp Utilities 2013

    Twoja osobista lista kontrolna optymalizacji

    • Pokazuje, na ile dobrze zoptymalizowany jest komputer
    • Ilustruje wykonane operacje optymalizacji
    • Identyfikuje niewykorzystany potencjał optymalizacji

Zrzuty ekranowe

Status optymalizacji TuneUp Utilities 2013

Wszystko widoczne dzięki statusowi optymalizacji

Problem: Aby utrzymać Windows® w doskonałym stanie, należy wykonać dziesiątki czynności optymalizujących. 

Przyczyna: Windows® i jego programy rzadko sygnalizują, kiedy komputer nie pracuje prawidłowo lub kiedy zapomniałeś o ważnej czynności optymalizacyjnej.

Rozwiązanie problemu: Od zera do setki: W kilka minut zrobisz to, na co zaawansowani użytkownicy poświęcają godziny. Status optymalizacji uwidacznia od razu, na ile dobrze TuneUp Utilities 2014 zoptymalizował komputer oraz jaki potencjał optymalizacji jest jeszcze dostępny. Jednocześnie dowiadujesz się, ile w jakim stopniu wykorzystywany jest obecnie potencjał komputera, gdy np. wpisy Autostartu obciążają komputer. Ciągle widoczny wykres słupkowy przedstawia postęp optymalizacji i wypełnia się już wykonanymi czynnościami.

Chcesz od razu wiedzieć, jak dobrze został zoptymalizowany komputer pod kątem wydajności? Chcesz być pewny, że nie zapomniałeś o żadnej czynności optymalizacyjnej? Wypróbuj status optymalizacji z pakietu TuneUp Utilities 2014: