• TuneUp Undelete

  Ratowanie danych w ostatniej chwili

  • Chroni przed ostateczną utratą danych
  • Przywraca przypadkowo usunięte dane
  • Ratuje nawet najmniejsze fragmenty danych

Zrzuty ekranowe 

 • TuneUp Undelete

Odzyskiwanie usuniętych danych za pomocą mit TuneUp Undelete

Objawy: To może zdarzyć się każdemu: omyłkowo usunięto ważne dokumenty aplikacyjne, zdjęcia z wakacji lub zabezpieczenia - a następnie opróżniono kosz. Wydaje się, że dane zostały bezpowrotnie utracone. 

Rozwiązanie problemu: Za pomocą TuneUp Undelete można przywrócić usunięte pliki, o ile system Windows® nie nadpisał jeszcze miejsca, które zajmowały. Działa to w odniesieniu do plików usuniętych z Kosza lub ze zdjęciami na karcie pamięci aparatu cyfrowego.

Za pomocą TuneUp Undelete można uratować wszystkie dane lub wyszukać pojedynczy plik. Aplikacja do odzyskiwania danych z pakietu TuneUp Utilities 2013 przywraca przy tym pliki w dobrym stanie, ale także i te w złym stanie.

 • Stan dobry: jeżeli stan plików jest przypuszczalnie dobry, miejsce zajmowane przez te pliki wcześniej na dysku nie jest wykorzystywane do zapisu innych plików. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że takie usunięte pliki można odzyskać za pomocą TuneUp Undelete.
 • Stan zły: Jeżeli natomiast stan pliku jest prawdopodobnie zły, oznacza to, że zajmowane przez niego wcześniej miejsce na dysku zostało nadpisane przez inne pliki. Mimo to TuneUp Undelete może być w stanie odtworzyć przynajmniej części usuniętych danych.

Usunąłeś przez pomyłkę pięknie wspomnienia rodzinne? Wydaje się, że ważna praca końcowa została zniszczona? Bez obaw: Dzięki TuneUp Undelete są duże szanse na uratowanie danych. Wypróbuj od razu teraz: