• TuneUp Process Manager

    Wyświetlanie i kończenie uruchomionych procesów

    • Precyzyjnie pokazuje obciążenie procesora i wykorzystanie pamięci
    • Informuje o odwołaniach do danych aktywnych programów
    • Zapewnia przegląd otwartych procesów

Zrzuty ekranowe

TuneUp Process Manager

Pełna kontrola bieżących procesów, programów i danych

Problem: Menedżer zadań Windows® pokazuje tylko dziwaczne nazwy programów, więc trzeba w pośredni sposób dowiadywać się, które programy zmniejszają wydajność komputera. 

Rozwiązanie problemu: TuneUp Process Manager może pokazać i zakończyć wszystkie aktywne procesy oraz na życzenie wyświetlić otwarte pliki. Można w ten sposób za pomocą TuneUp Utilities 2014 obserwować procesy lub w razie potrzeby zamykać je bezpośrednio.

Masz wreszcie precyzyjną kontrolę nad użyciem zasobów, jak np. obciążenie procesora czy wykorzystanie pamięci. Zaawansowani użytkownicy za pomocą TuneUp Process Manager rozpoznają dodatkowo hamulce komputera i usuwają je jednym kliknięciem.

Koniec z programami zużywającymi wiele zasobów i nieprzejrzystymi menedżerami zadań: Za pomocą nowego TuneUp Process Manager można monitorować system lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.