• TuneUp System Information

    Dokładny wgląd w komputer

    • Pokazuje szczegółowo wszystkie informacje o sprzęcie i oprogramowaniu
    • Zapewnia przegląd wszystkich zasobów komputera
    • Pomaga znaleźć programy szczególnie intensywnie korzystające z pamięci, procesora i sieci

Zrzuty ekranowe

  • TuneUp System Information
  • TuneUp System Information

Wyświetlanie informacji systemowych

TuneUp Utilities 2014 może wyświetlić różne informacje systemowe: od wykorzystania procesora przez ustawienia urządzenia i stosowane programy, po wykorzystanie miejsca do zapisu. To wszystko znajduje się w TuneUp System Information.

Ważne informacje o Windows®, programach i urządzeniach znajdziesz od razu. Jeżeli masz problemy ze sprzętem lub pytania o jego właściwości i pochodzenie, TuneUp System Information jest najlepszym doradcą.

W końcu jasność na temat wewnętrznego działania komputera? Chcesz wykonać zaawansowaną diagnostykę komputera? TuneUp System Information prowadzi przez dżunglę faktów komputera: