• Stan i zalecenia

    Dokładny przegląd TuneUp Utilities 2013

    • Informuje o hamulcach osiągów i błędnych ustawieniach
    • Wskazuje bezpośrednio potencjał optymalizacji komputera
    • Kilkoma kliknięciami prowadzi użytkownika do rozwiązań

Zrzuty ekranowe

Stan i zalecenia

Wąskie gardła i potencjał optymalizacji

Objawy: Windows® jest z czasem coraz wolniejszy i coraz częściej występują błędy.

Przyczyna: Nieprawidłowe ustawienia, przeszkadzające zadania w tle i brak konserwacji w systemie Windows® szybko powodują błędy w codziennym użyciu i słabą wydajność.

Rozwiązanie problemu: Kategoria „Status i zalecenia” w TuneUp Utilities 2014 pokazuje przejrzyście, czy na skutek braku czynności konserwacyjnych Twój komputer ucierpiał, jakie czynniki spowalniają pracę oraz czy problemy i błędne ustawienia zagrażają stabilności i bezpieczeństwu.

Jeśli przy wszystkich punktach znajduje się zielony ptaszek, komputer działa bezbłędnie. Natomiast w przypadku żółtych wskazówek lub czerwonych ostrzeżeń konieczne jest działanie! Jednak TuneUp Utilities 2014 daje odpowiednie narzędzia do rozwiązania tych problemów.

W jednej chwili wiadomo, czy komputer jest konserwowany właściwie, czy nie występują problemy i czy jest odpowiednia wydajność. Wtedy pomaga centrum uruchamiania „Status i zalecenia“, ponieważ tutaj można rozwiązać problemy jednym kliknięciem! Zaczynamy: