• TuneUp Shortcut Cleaner 2014

    Porządek i czystość na pulpicie!

    • Znajduje i usuwa uszkodzone skróty na komputerze
    • Dba o porządek na komputerze
    • Zapobiega komunikatom o błędach przy wywoływaniu skrótów i plików

Więcej informacji

TuneUp Shortcut Cleaner 2013

Porządek na pulpicie

Objawy: Na listach historii znajdują się liczne odwołania do plików od dawna już nieistniejących. Prowadzi to do komplikacji i chaosu podczas korzystania z programów.

Przyczyna: Pliki zostały dawno usunięte, znajdują się jednak nadal na listach historii („Ostatnio otwierane pliki“) programów.

Rozwiązanie problemu: TuneUp Utilities 2014 analizuje za pomocą TuneUp Shortcut Cleaner komputer w poszukiwaniu nieaktualnych skrótów, na przykład na pulpicie, w menu Start, na pasku szybkiego uruchamiania, w „Ostatnio używane dokumenty” oraz na listach historii Microsoft® Office i Windows® Media Player. W ten sposób można szybko i bezproblemowo usunąć uszkodzone skróty.

Osierocone skróty są automatycznie usuwane. Dzięki temu można szybciej i bez wyszukiwania otwierać preferowane programy i ważne pliki. Jeśli trzeba usunąć uszkodzone skróty, najlepiej skorzystać z TuneUp Shortcut Cleaner.